میکروکلاس خلاقیت تصویری

مشاهده جلسه اول
تفاوت دیدن و نگاه کردن
مدت جلسه: 16 دقیقه

این جلسه با توضیحاتی راجع‌ به درس خلاقیت تصویری در کنکور هنر آغاز می‌شود و سپس به بررسی تصاویری می‌پردازیم که با تامل در آن‌ها متوجه نکاتی می¬شویم که در نگاه اول توجهمان را جلب نمی‌کردند.

مشاهده جلسه دوم
استحاله
مدت جلسه: 12 دقیقه

استحاله، یکی از کلمات پرتکرار درس خلاقیت تصویری است به معنای تغییر شکل تدریجی یک تصویر. در این جلسه به بررسی تعدادی تصویر که در آنها استحاله مشاهده می¬شود، می‌پردازیم.

مشاهده جلسه سوم
اضمحلال
مدت جلسه: 12 دقیقه

اضمحلال به معنای فروپاشی است. در این جلسه به بررسی تعدادی از تصاویر که در آنها اضمحلال مشاهده می شود، می‌پردازیم.

مشاهده جلسه چهارم
غرابت
مدت جلسه: 12 دقیقه

در این جلسه یکی دیگر از کلمات پرتکرار در درس خلاقیت تصویری، غرابت یا دورافتادگی را بررسی می‌کنیم.

مشاهده جلسه پنجم
انطباق
مدت جلسه: 13 دقیقه

در درس خلاقیت تصویری، انطباق به این معنی‌ است که دو تصویری که به یکدیگر شباهت دارند را با هم تطبیق دهیم. در این جلسه به بررسی انطباق در تصاویر می پردازیم.

۰۲۱-۷۷۲۸۰۷۶۴
چت آنلاین با پشتیبانی
info@khiyalrahat.com