میکروکلاس درک عمومی هنر - هنر ایران باستان

مشاهده جلسه اول
تاریخ هنر ماد ها
مدت جلسه: 10 دقیقه

این جلسه با توضیحاتی درباره درس درک عمومی هنر آغاز شده و سپس با تدریس هنر مادها ادامه می یابد.

مشاهده جلسه دوم
تاریخ هنر هخانشیان
مدت جلسه: 16 دقیقه

در این جلسه برای درک بهتر مطالب ابتدا به تاریخ هخامنشیان اشاره کرده و سپس به هنر تلفیقی در عصر هخامنشیان را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مشاهده جلسه سوم
تاریخ هنر سلوکیان
مدت جلسه: 5 دقیقه

در این جلسه برای درک بهتر مطالب ابتدا به تاریخ ایران در دوره سلوکیان اشاره می‌شود و سپس به ویژگی های هنر التقاطی این دوره مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مشاهده جلسه چهارم
تاریخ هنر اشکانیان
مدت جلسه: 10 دقیقه

دوره اشکانی طولانی ترین دوره ایران باستان است. در این جلسه به ویژگی های هنر و معماری این دوره می پردازیم.

مشاهده جلسه پنجم
تاریخ هنر ساسانیان
مدت جلسه: 17 دقیقه

دوره ساسانیان معروف به دوره نوزایی شاهانه است؛ که به هدف هنر ساسانیان مبنی بر احیای هنر هخامنشی اشاره دارد. در این جلسه به ویژگی های هنر این دوره می پردازیم.

۰۲۱-۷۷۲۸۰۷۶۴
چت آنلاین با پشتیبانی
info@khiyalrahat.com